جدا کردن فوتبال قهرمان استقلال استقلال

جدا کردن: فوتبال قهرمان استقلال استقلال کنفدراسیون آسیا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو تولید مینی‌بوس کم کردن یافت

شهریور ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۸.۶ درصد کم کردن یافت. 

تولید مینی‌بوس کم کردن یافت

تولید مینی بوس کم کردن یافت

عبارات مهم : انواع

شهریور ماه امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۸.۶ درصد کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات از ۸۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۴ دستگاه رسید.

تولید مینی‌بوس کم کردن یافت

تولید انواع مینی بوس و میدل باس در سروش دیزل مپنا از ۳۰ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۷ دستگاه کم کردن یافت.

تولید این محصولات در گروه بهمن نیز از ۳۵ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۲ دستگاه رسید.

شهریور ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۸.۶ درصد کم کردن یافت. 

شهریور ماه امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل نیز متوقف شده است و از ۱۲ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

اما علی رغم این شرکتها تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا صعودی بوده و از چهار دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۰ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی بوس و میدل باس در عقاب افشان نیز از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید مینی‌بوس کم کردن یافت

تولید این محصولات در آکیا دویچ نیز از صفر دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به پنج دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: انواع | دستگاه | محصولات | شهریور ماه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs